CDP Bertec – diagnostično orodje za težave z ravnotežjem

Motnja ravnotežja je eden najpogostejših razlogov odraslih za obisk zdravnika (1). Težave z ravnotežjem lahko predvsem pri starejših osebah vodijo do padcev ter posledično hude obolevnosti in celo umrljivosti (2).

V Sloveniji so med zunanjimi vzroki poškodb pri starejših ljudeh padci daleč največji problem, saj so vzrok za kar 44% smrti in 75% vseh hospitalizacij zaradi poškodb.

Zaradi poškodb je letno sprejetih na zdravljenje v bolnišnico 2.380 moških in 4.530 žensk, starejših od 64 let. Med vzroki za hospitalizacijo starejših ljudi zaradi poškodb prevladujejo padci (3).

Organ za ravnotežje v notranjem ušesu je izvorno najstarejše čutilo. Ravnotežje je posledica kompleksnega delovanja ravnotežnega aparata v notranjem ušesu, vida,  receptorjev v mišicah, kitah in koži ter je nadzorovano s pomočjo osrednjega živčnega sistema. Tako ravnotežnostni sistem vključuje številne, kompleksne prilagoditvene interakcije med motoričnimi in senzoričnimi komponentami. V primeru okvare ene od komponent ravnotežja se vključijo prilagoditveni mehanizmi. Ta proces je težko diagnosticirati predvsem pri starejših osebah, ki imajo običajno multiple okvare. 

V ORL medicina, medicinskem centru za bolezni ušes, nosu in grla  d.o.o.  opravljajmo poleg pregledov in osnovnih preiskav na področju otorinolaringologije, tudi preiskave za možnost razširjene, sodobne diagnostike motenj sluha (timpanometrija, ADG, TOAE, DP) in ravnotežja (VTG, vHIT, VNG, SHIMP in CDP).  

CDP bertec

Kaj je CDP?

Računalniška dinamična posturografija (Computerised Dynamic posturography) (CDP) je najsodobnejša preiskava za pomoč pri ugotavljanju in rehabilitaciji oseb s težavami ravnotežja.

CDP je neinvazivno klinično diagnostično orodje razvito s pomočjo številnih strokovnjakov (med njimi dr. Nasherja – NASA aeronavtični strokovnjak), ki na osnovi najnovejših dognanj s pomočjo dinamične plošče ter navidezne resničnosti (virtual reality-VR) omogoča objektivno izmero in ločevanje med dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo statično in dinamično ravnotežje (10). 

Pomen CDP Bertec v diagnostiki težav z ravnotežjem

Pacienti, ki imajo težave z ravnotežjem, lahko navajajo težave z vrtoglavico, omotico, slabostjo, nestabilnostjo pri hoji, moteno orientacijo. Vzroki za težave so zelo različni, predvsem pri starejših osebah pogosto zaznamo več okvar, ki vodijo do nezmožnosti uravnavanja ravnotežja.

Vzrok težavam z ravnotežjem je lahko okvara notranjega ušesa oziroma labirinta, vestibularnega – ravnotežnostnega živca, stanje po možganski kapi, Parkinsonova bolezen, nevrodegenerativne okvare, kot je multipla skleroza, mišično skeletne nepravilnosti, težave z vidom.

V ZDA, Kanadi in Avstraliji (7,8,9)  je CDP v zadnjih letih vedno bolj razširjena in uveljavljena preiskava, v Evropi pa smo eden prvih centrov, ki imamo možnost obravnave pacientov z računalniško dinamično posturografijo.

Pogosto se zgodi, da je pri težavah z ravnotežjem težko natančno določiti mesto okvare, predvsem, če je preteklo več časa od nastanka težav do pregleda pri zdravniku specialistu. Vendar tudi ob odkritju mesta pacientove okvare, pogosto simptomi in težave nihajo. Velika prednost CDP je, da nam omogoča ovrednotiti, kako oseba uporablja sisteme za vzdrževanje ravnotežja  v različnih vsakdanjih okoliščinah (trgovina, vožnja avtomobila, hoja v naravi,…). 

Naročite se na ORL pregled

Pri nas imamo na voljo najsodobnejše diagnostične preiskave za sluh in ravnotežje, zato lahko vse opravite pod eno streho že ob prvem obisku.

Računalniško podprta dinamična posturografija je objektivna metoda za merjenje posameznikovih odzivov na motnje ravnotežja v stoječem položaju. Poleg diagnostike je  v pomoč tudi pri rehabilitaciji ravnotežnostnih motenj, saj lahko na osnovi meritev pripravimo ustrezen program rehabilitacije ravnotežnostnih motenj.

Poleg izvajanja vaj v domačem okolju je za maksimalen napredek svetovana vodena rehabilitacija.

Vodena rehabilitacija s kineziologom in s pomočjo meritev napredka, s pomočjo CDP lahko pripomore k hitrejšemu in boljšemu napredku. Pri sami rehabilitaciji ravnotežnostnih motenj ima velik pomen objektivno spremljanje napredka rehabilitacije, ki ga lahko izvajamo s pomočjo CDP, zato da lažje dosegamo cilje programa rehabilitacije ravnotežnostnih motenj. 

Vloga zdravnika pri ocenjevanju pacientovega ravnotežja je na prvem mestu preventivna (delo na višini, vožnja z motornimi vozili, sposobnost ukvarjanja z različnimi športi,…). Sama diagnostika ravnotežnostnih motenj in ocenjevanje posameznikovega ravnotežja pa imata velik pomen pri prevenciji padcev in z njimi povezanim nadaljnjim zdravljenjem.

Objektivno ocenjevanje sistemov za vzdrževanje ravnotežja s pomočjo računalniške dinamične posturografije pripomore k ustrezni motivaciji pacienta ter olajša pripravo ustreznega individualno prilagojenega rehabilitacijskega programa. S pravočasno in ustrezno rehabilitacijo lahko pričakujemo izboljšanju stanja ter zadovoljstvo pacienta, kar nedvomno vodi k višji kvaliteti življenja.

Viri

  1.  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dizziness/symptoms-causes/syc-20371787.
  2.  Eibling D. Balance Disorders in Older Adults. Clin Geriatr Med. 2018; 34(2):175-81.
  3.  https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/poskodbe_starejsih_ljudi_zaradi_padcev_v_sloveniji.pdf.
  4.  Nashner LM, Peters JF. Dynamic posturography in the diagnosis and management of dizziness and balance disorders. Neurol Clin 1990; 8(2):331-49.
  1. Keshner EA, Mallinson AI, Longridge NS, Sinno S, Petersen H, Perrin P. Evolution of postural control assessment: From dynamic posturography to virtual reality. Front Neurol. 2023; 11;13:1054246.
  2. David EA, Shahnaz N. Acta Otolaryngol. Dynamic posturography after computerized vestibular retraining for stable unilateral vestibular deficits. Acta Otolaryngol. 2023;143(5):396-401. 
  3. Summers SJ, Antcliff S, Waddington G, Wallwork S. Reliability and learning effects of repeated exposure to the Bertec Balance Advantage sensory organisation test in healthy individuals Gait Posture. 2022; 93:205-211.